Breadcrubs-image

Прописи РСЦС

Дисциплински правилник
Пропозиције такмичења
Извештај о прегледу спортског објекта
Захтев за издавање лиценци
Записник са рукометне утакмице
Организациони тим утакмице
Састав екипа
Пријава за покретање дисциплинског поступка
Изјава - сведочење
Изјава - одбрана
Најава приговора
Мишљење о суђењу
Извештај делегата
Искључени играч
Повређени играч
Оцена здравствене способности
Захтев за издавање лиценци судија
Захтев за издавање лиценци делегата
Захтев за издавање лиценци помоћних судија
Изјава о повреди
Налог путни за службена лица ЛМК
Налог за коришћење путничког возила за сл.лица ЛМК
Упутство за рад делегата - контролора ЛМК
Образац - Извештај делегата контролора са турнира ЛМК
Top